Załatwianie spraw


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego/reklamy:
Dokumenty:
-
 wniosek o wydanie zezwolenia,
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
- kserokopia zatwierdzenia projektu organizacji ruchu,
- kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
- harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
Informacja na temat opłat:
- za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w
uchwale Nr XXXVI/ 414/ 2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego,
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatne na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Miejsce składania dokumentów:
- sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, Syrynia,
-
pokój nr 6 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim , celem sprawdzenia kompletu dokumentów potrzebnych do wniosku.

Budowa zjazdu z drogi publicznej powiatowej
Dokumenty:
-
wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej,
- plan orientacyjny w skali 1:5000 lub zbliżonej z zaznaczoną kolorem przedmiotową działką
- 2 egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 lub 1: 500, (może być kserokopia),
- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
- kserokopię decyzji o warunkach zabudowy lub kserokopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi (o ile budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki)
- pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.
Miejsce składania dokumentów:
- sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, Syrynia,
- pokój nr 6 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni, celem sprawdzenia kompletu dokumentów potrzebnych do wniosku.


Uwaga:
- po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej należy zwrócić się do tutejszego zarządu z wnioskiem o zaopiniowanie projektu budowlanego zjazdu (dołączyć min. 2 egzemplarze projektu oraz kserokopię decyzji lokalizacyjnej).

wniosek o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej w pasie drogowym

31‑01‑2020 08:05:58
Dokumenty:
Plik docx lokalizacja reklamy.docx
31‑01‑2020 08:07:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf lokalizacja reklamy.pdf
31‑01‑2020 08:07:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz Dróg Powiatowych

12‑04‑2011 11:55:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację/przebudowę/remont zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi powiatowej

30‑05‑2018 08:45:04
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację,przebudowę,remont zjazdu indywidualnego,publicznego z drogi powiatowej.docx
30‑05‑2018 08:49:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont zjazdu indywidualnego,publicznego z drogi powiatowej.pdf
30‑05‑2018 08:49:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na wykonanie/przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

25‑05‑2018 12:15:35
Dokumenty:
Plik docx wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na wykonanie lub przbudowę zjazdu z drogi powiatowej.docx
25‑05‑2018 12:23:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na wykonanie lub przbudowę zjazdu z drogi powiatowej.pdf
25‑05‑2018 12:23:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o wyd. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządz. infrastr. technicznej niezwiązane z potrzebami zarządz. drogami lub potrzebami ruchu drogowego

25‑05‑2018 12:08:22
Dokumenty:
Plik docx wniosek o umieszczenie urządzenia obcego.docx
31‑01‑2020 08:01:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o umieszczenie urządzenia obcego.pdf
31‑01‑2020 08:01:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej

25‑05‑2018 12:02:41
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej_685693.docx
31‑01‑2020 08:03:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej_685694.pdf
31‑01‑2020 08:03:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

25‑05‑2018 11:56:28
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego_685713.docx
31‑01‑2020 08:13:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf
31‑01‑2020 07:56:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi powiatowej

25‑05‑2018 11:39:47
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi powiatowej.docx
25‑05‑2018 11:43:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi powiatowej.pdf
25‑05‑2018 11:43:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządz. drogą lub potrzebami ruchu drogowego

25‑05‑2018 11:32:16
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządz. drogą lub potrzebami ruchu drogowego.docx
25‑05‑2018 11:39:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządz. drogą lub potrzebami ruchu drogowego.pdf
25‑05‑2018 11:39:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wydanie opinii organizacji ruchu

24‑05‑2018 12:44:06
Dokumenty:
Plik doc Wniosek o wydanie opinii organizacji ruchu.doc
24‑05‑2018 12:47:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie opinii organizacji ruchu.pdf
24‑05‑2018 12:47:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Olszar , w dniu:  30‑01‑2011 02:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑01‑2011 02:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2020 08:07:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie