Komunikat o zmianie ustawy o opłacie skarbowej -Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni


KOMUNIKAT

ZMIANA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., nr 225, poz. 1635), która między innymi :
-likwiduje dokonywanie zapłaty opłaty skarbowej znakami skarbowymi,
-zmienia wysokości opłaty skarbowej, przedmioty opłaty, moment poboru,
- zmienia sposób potwierdzenia zapłaty opłaty.

OD 1 STYCZNIA 2007 R. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ PRZY UŻYCIU ZNAKÓW TEJ OPŁATY (ZNACZKÓW SKARBOWYCH).
WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ BĘDZIE MOŻNA DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE GOTÓWKOWO LUB BEZGOTÓWKOWO W KASIE ORGANU PODATKOWEGO LUB NA JEGO RACHUNEK.

Poniżej podajemy informacje na temat możliwości zapłaty opłaty skarbowej:

Przy bezgotówkowej zapłacie opłaty skarbowej - opłata winna być kierowana na rachunek
bankowy o nazwie:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl.
Nr rachunku.: 79 1020 2472 0000 6602 0022 7892
z dopiskiem "tytułem zapłaty opłaty skarbowej"

Przy gotówkowej zapłacie opłaty skarbowej - w kasie organu podatkowego - Kasa Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4, pok. 15.

Ponadto wpłat z tytułu opłaty skarbowej, bez uiszczania dodatkowych opłat, można dokonywać w Banku PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. i jego placówkach.

Na szczególną uwagę dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, zasługuje zmiana w/w ustawy polegająca na tym, iż opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w wysokości 17 zł. z wyjątkiem następujących wyłączeń:
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury):
1)poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
2) w sprawach:
a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych
3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 w/w ustawy.

W przypadku wątpliwości można zapoznać się z aktami prawnymi regulującymi wyżej omówione kwestie, które można pobrać ze strony internetowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozporządzenie
01‑02‑2011 22:23:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  31‑01‑2011 21:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  31‑01‑2011 21:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2011 21:09:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie