Zakres działalności


Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg jest zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie Powiatu Wodzisławskiego.


Działalność podstawowa Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje
w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w powiecie;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczających;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w jego zarządzie;

18) prowadzenie innej działalności przewidzianej przepisami prawa oraz przekazanej w ramach upoważnień.Informacja wytworzona przez:
Magdalena Olszar , w dniu:  30‑01‑2011 02:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2011 13:20:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive